KPJ Healthcare Berhad

A leader in Malaysia's challenging healthcare services industry

News Detail:

Saranan 'beli' bekal

Utusan Malaysia

24-05-2011

Saranan beli kekal KUALA LUMPUR 23 Mel -OSK Research mengekalkan saranan bell’ terhadap saham KPJ Healthcare Bhd. dengan harga sasaran RM4.16 sesahani. Syarikat penyelidikan itu mengulangi pandangannya bahawa KPJ Healthcare adalah pilihan yang balk bagi pelaburan jangka panjang dan bagi menyeimbangkan portfolio, menawarkan potensi pertumbuhan di dalam sektor bertahan, katanya dalam satu nota penyelidikan han liii. Mengenai keputusan suku tahun pertama KPJ, OSK Research berpandangan bahawa keputusannya adalah seperti dijangka. KPJ Healthcare mencatatkan keuntungan pracukai yang Iebih tinggi RM41.55 juta bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2011 berbanding dengan RM38.04 juta bagi tempoh yang sama sebekun mi.BACK