KPJ Healthcare Berhad

A leader in Malaysia's challenging healthcare services industry

News Detail:

OSK Research kekalkan saranan 'beli' terhadap KPJ Healthcare

Utusan Borneo Sarawak

24-05-2011

OSK Research mengekaikan saranan "beli" terhadap saham KPJ Healthcare Bhd denganharga sasaran RM4. 16. SyarikatpenyelidikanitumentahunpertamaKPj, OSK Research berpandangan bahawa keputusannya adalah seperti dijangka. KPJHealthcaremencatatkan keuntungan pracukai yang ~ PMA1 ~ ilith Syarikatpenyelidikanitumengulangi pandangannya bahawa KPJ Healthcare adalah pilihan yang baik bagi pelaburan jangka panjangdanbagimenyeimbangkan porfoio, menawarkan po tensipertumbuhandidalamsektorbertahan,katanyadalamsatu nota penyelidikan semalani. Mengenai keputusan suku keuntungan pracuk~i yang lebih tinggi RM41.553 juta bagi sukupertamaberakhir 31 Mac, 2011 berbanding dengan RM38.041 juta bagi tempoh yang sama sebelum mi. Perolehan meningkat kepa da RM437. 748 juta daripada RM376. 047 juta sebelum ini. BernamaBACK