Latest News
Health Tourism in Malaysia Investor Research KPJ in the News KPJ 2016 Annual Report
Home > Corporate Profile
News

SSMC dan Hospital Sibu adakan kempen derma darah

Sibu Specialist Medi­cal Centre (SSMC)

09-10-2012

SIBU: Sibu Specialist Medi­
cal Centre (SSMC) dengan
kerjasama Bank Darah Hos­
pital Sibu semalam telah
mengadakan kempen derma
darah di SSMC.


Kempen yang bermula jam
9 pagi hingga 12 tengah hari
telah mendapat sambut an dan
sokongan di kalangan pend­
erma tanpa mengira kaum,
bangsa dan agama.


Objektif penganjuran kem­
pen adalah sebagai usaha
memberi kesedaran kepada
orang ramai tentang pent­
ingnya semangat menderma
darah bagi membantu meny e­
lamatkan nyawa insan yang
memerlukannya.


Eksekutif Pemasaran Per­
hubungan Awam KPJ SSMC,
Raymond Goh berkata kem­
pen derma darah kali ini telah
mendapat sokongan pelbagai
pihak untuk membantu me­
nambah bekalan darah di
Bank Darah Hospital Sibu.


"Bertemakan 'A Drop of
Blood, can save a life', ramai
yang datang menyokong dan
menyertai kempen derma da­
rah untuk membantu menye­
lamatkan nyawa insan yang
memerlukan," katanya.


Selain itu, turut diadakan
aktiviti pemeriksaan kesiha­
tan secara percuma dengan
pemeriksaan tekanan darah
dijalankan kepada orang ra­
mai yang datang. BACK